Kde?

Bratislava, Kopčianska 8, 851 01, Školiace stredisko Bratislava, budova Vienna Gate, 2.poschodie.

 

Kedy?

Termíny verejných kurzov nájdete na titulnej stránke nášho webu. V prípade, že chcete individuálny termín (jednotlivec) alebo je vás viac (firemný tréning) napíšte nám a vyjdeme vám v ústrety.

Ak chcete byť pravidelne informovaný o našich kurzoch, nezabudnite sa prihlásiť do nášho newslttra alebo sledujte našu fb stránku.

 

Kto?

Najčastejšie naše školenia realizuje PaedDr.Martin Prodaj, jeho profil si môžete pozrieť v sekcii Lektorský tím.

Emočná inteligencia

 

Cieľ kurzu

Cieľom je pochopiť podstatu emočnej inteligencie/EQ a naučiť sa ju rozvíjať a využívať pre úspešné zvládanie požiadaviek náročného sveta práce a vzťahov s inými ľuďmi, zdarne riešiť konflikty a problémy a budovať uspokojujúce vzťahy nielen na pracovisku ale vo všetkých sférach života. Emočnou inteligenciou/EQ a jej rozvíjaním sa priblížiť k zmysluplnému a emočne vyrovnanému životu.

 

 

Komu je kurz určený

Manažérom a všetkým pracovníkom, od ktorých sa vyžadujú najvyššie pracovné výkony v spolupráci s iným a preto je pre nich nevyhnutné rozumieť iným a zvládať vlastné emócie. Tým, čo sa chcú naučiť tvorivo využívať vlastné vnútorné zdroje emočnej inteligencie pri zvládaní náročných vzťahových situácií na pracovisku a dosahovať tak výborné pracovné výsledky pri udržaní si vnútorného mieru a harmónie v sebe i vo vzťahoch.

 

 

Obsah kurzu

 • Čo je vlastne emočná inteligencia
 • Dôležitosť emočnej inteligencie pre život a prácu
 • EQ versus IQ
 • Orientácia v sebe (sebapoznanie): rozumieť, čo cítim a rozpoznať, ako sa to u mňa prejavuje
 • Pochopenie druhých: vedieť čo prežíva druhý a prečo reaguje tak, ako reaguje
 • Ako pracovať s vlastnými emóciami
 • Ako zvládať náročné vzťahové situácie na pracovisku
 • Netradičné nástroje na rozvoj emočnej inteligencie
 • Ako motivovať seba a iných
 • Ako využívať kreativitu a intuíciu pri rozvoji svojej emočnej inteligencie
 • Ako efektívne komunikovať s ohľadom na vlastné prežívanie a na to, čo cítia a potrebujú iní ľudia
 • Čaro emočnej inteligencie v kritických a konfliktných situáciách

Čo kurzom získate?

Naučíte sa zvládať vlastné nálady a efektívne pracovať s tým, čo prežívajú vaši kolegovia. Dokážete motivovať nielen seba, ale aj iných. Naučíta sa efektívne využívať intuíciu – skrytý zdroj úspechu a kreatívne pracovať s vlastnými zdrojmi s cieľom nielen vynikajúco pracovať , ale prežívať plnohodnotný život vo všetkých jeho aspektoch – v práci, doma a pri trávení voľného času. Rozviniete základné zložky emočnej inteligencie.