Emočná inteligencia

 

Cieľ kurzu

Cieľom je pochopiť podstatu emočnej inteligencie/EQ a naučiť sa ju rozvíjať a využívať pre úspešné zvládanie požiadaviek náročného sveta práce a vzťahov s inými ľuďmi, zdarne riešiť konflikty a problémy a budovať uspokojujúce vzťahy nielen na pracovisku ale vo všetkých sférach života. Emočnou inteligenciou/EQ a jej rozvíjaním sa priblížiť k zmysluplnému a emočne vyrovnanému životu.

 

 

Komu je kurz určený

Manažérom a všetkým pracovníkom, od ktorých sa vyžadujú najvyššie pracovné výkony v spolupráci s iným a preto je pre nich nevyhnutné rozumieť iným a zvládať vlastné emócie. Tým, čo sa chcú naučiť tvorivo využívať vlastné vnútorné zdroje emočnej inteligencie pri zvládaní náročných vzťahových situácií na pracovisku a dosahovať tak výborné pracovné výsledky pri udržaní si vnútorného mieru a harmónie v sebe i vo vzťahoch.

 

 

Obsah kurzu

 • Čo je vlastne emočná inteligencia
 • Dôležitosť emočnej inteligencie pre život a prácu
 • EQ versus IQ
 • Orientácia v sebe (sebapoznanie): rozumieť, čo cítim a rozpoznať, ako sa to u mňa prejavuje
 • Pochopenie druhých: vedieť čo prežíva druhý a prečo reaguje tak, ako reaguje
 • Ako pracovať s vlastnými emóciami
 • Ako zvládať náročné vzťahové situácie na pracovisku
 • Netradičné nástroje na rozvoj emočnej inteligencie
 • Ako motivovať seba a iných
 • Ako využívať kreativitu a intuíciu pri rozvoji svojej emočnej inteligencie
 • Ako efektívne komunikovať s ohľadom na vlastné prežívanie a na to, čo cítia a potrebujú iní ľudia
 • Čaro emočnej inteligencie v kritických a konfliktných situáciách

Čo kurzom získate?

Naučíte sa zvládať vlastné nálady a efektívne pracovať s tým, čo prežívajú vaši kolegovia. Dokážete motivovať nielen seba, ale aj iných. Naučíta sa efektívne využívať intuíciu – skrytý zdroj úspechu a kreatívne pracovať s vlastnými zdrojmi s cieľom nielen vynikajúco pracovať , ale prežívať plnohodnotný život vo všetkých jeho aspektoch – v práci, doma a pri trávení voľného času. Rozviniete základné zložky emočnej inteligencie.

Kde?

Bratislava, Kopčianska 8, 851 01, Školiace stredisko Bratislava, budova Vienna Gate, 2.poschodie.

 

Kedy?

Termíny verejných kurzov nájdete na titulnej stránke nášho webu. V prípade, že chcete individuálny termín (jednotlivec) alebo je vás viac (firemný tréning) napíšte nám a vyjdeme vám v ústrety.

Ak chcete byť pravidelne informovaný o našich kurzoch, nezabudnite sa prihlásiť do nášho newslttra alebo sledujte našu fb stránku.

 

Kto?

Najčastejšie naše školenia realizuje PaedDr.Martin Prodaj, jeho profil si môžete pozrieť v sekcii Lektorský tím.