Busy BusinessmanEmočná inteligencia sa stáva regulérnou súčasťou rozvoja osobnosti manažéra aj zamestnanca. Problém je však v tom, ako vlastne emočnú inteligenciu rozvíjať. Koncept rozvoja sa trochu vymyká štandardnému trénovaniu zručností, pretože pri EQ  sa viac jedná o kompetencie, postoje, hodnoty. A tie sa v zručnostnom tréningu prílíš rozvíjať nedajú. A tam sa tiež skrýva riziko nenaplnených očakávaní účastníkov takéhoto kurzu. Pokiaľ nepoznajú tréning alebo školenie podobného typu, je veľmi pravdepodobné, že budú sklamaní. A mať sklamaných účastníkov na kurze nechce mať žiadna firma. Viac o tejto problematike sa  dozviete vdnešnom podcaste.