Kde investovať? Čo vylepšiť? Je emočná inteligencia dôležitá?Ako si zabezpečiť náskok pred konkurenciou? To všetko sú otázky, ktoré si zákonite skôr alebo neskôr položí každý obchodník, podnikateľ či skrátka ktokoľvek kto sa neuspokojí s tým čo je ale hľadá to čo by mohlo byť a pozerá sa do budúcnosti. Okrem klasických oblastí v ktorých ide o vylepšenie služieb, technológií alebo produktov je tu ešte oblasť, ktorá dlhú dobu bola zaznávaná. Ľudské zdroje.

Ľudské zdroje, to je takmer nevyčerpateľná studňa, ponúkajúca množstvo zdokonalní a vylepšení. Ale akým spôsobom zabezpečiť rozvoj a kultiváciu týchto zdrojov? A vôbec-čo je rozhodujúcim faktorom vtedy, keď jeden tým tej istej firmy je úžasne produktívny a iný stratový? Aj keď je jasné, že rozdiely vo vzdelaní tu nie sú žiadne. Tak kde je pes zakopaný? V emočnej inteligencii.

Emočná inteligencia

Aj vy ste si už položili otázku ako sa z ťažko  chápavého a slabého žiaka mohol stať tvorca teórie  relativity a nositeľ Nobelovej ceny? Alebo prečo si veľmi nadané deti často len ťažko  hľadajú miesto v živote? Dnes je už vedecky dokázané, že len dobré známky v  škole a vysoký inteligenčný kvocient nestačia. Úspech  v osobnom živote a povolaní určujú na 80 percent celkom iné faktory. Patria k nim sociálny pôvod, trocha  šťastia, no hlavne inteligentné zaobchádzanie s  vlastnými a cudzími citmi.

V dnešnom zložitom svete musí inteligencia zahŕňať viac ako len schopnosť abstraktného myslenia, formálnu  logiku, či rozsiahle všeobecné znalosti. Omnoho dôležitejšie sú emocionálne a sociálne  schopnosti, ako napr. angažovanosť, motivácia, ľudskosť  a iné. Emocionálna inteligencia zahŕňa také kvality ako  je chápanie vlastných citov, schopnosť vcítiť sa do iných ľudí a riadiť city tak, aby sa zlepšila kvalita  života. Zo skúseností vieme, že pocit v bruchu alebo vnútorny hlas nam neraz pomože pri rozhodovaní lepšie ako všetky racionálne úvahy. Pri EI ide o spracovanie info, ktoré dennodenne prijimame a ktore musia byt spracovane

  • rýchlo
  • spontánne
  • bez dlhého rozmýšľania vzdialeného od praxe

Dnes konečne možno vedecky doložit to, čo je očividne na každom pomaturitnom stretnuti: len dobré znamky v škole a vysoky inteligenčný kvocient nestačia. Dlho ľudia verili, že víťazstvo zaručuje vysoká inteligencia (IQ), pekny vzhľad a dobré spravanie. No teraz sa už bezpečne vie, že úspech v osobnom živote a povolaní určujú celkom iné faktory. Patria k ním sociálny povod, trocha štastia, ale predovšetkym inteligentne zaobchádzanie s vlastnými a cudzími citmi.

Dôležitosť emočnej inteligencie pre úspech

Pre úspech v živote je EI dôležitejšia ako to, čo sa učíme v školách a na univerzitách. Existujú ľudia s IQ 160, teda s mimoriadne vysokým IQ, ktorí rozumovo prevyšujú 99% ľudstva, no napriek tomu si musia zarabat na živobytie u zamestnávateľov, ktorí majú premierné IQ 100. Prečo je to tak? Pretože IQ géniom chýba EI, víťazov z ľudí robi EI. Avšak iba ten, kto vie, čo EI znamená, a dokáže je u seba rozvíjať z nej môže mať aj skutočný osoh.

Takmer všade kde sa hovorí o úspechu, je badať v pozadí konštruktívne a pozitívne emócie. Pozrime sa na situácie, kedy je sice prítomná inteligencia ako taká ale zúfalo chýba emočná inteligencia:

Ako si zadefinujeme náš úspech, podľa toho budeme určovať aj to akú dôležitosť pri dosahovaní našeho úspechu budú zohrávať emócie a emočná inteligencia. Ale vždy bude prítomná vo väčšej alebo menšej miere.

Stále musíme jednať s ľudmi, nech už sú na akomkoľvek poste vo firme. Či už je to upratovačka alebo zákazník, či dodávateľ. Úroveň našej emočnej inteligencie ovplyvní náš vzťah voči nim a spôsob ako s nimi jednáme a to následne ovyplyvní ich výkon alebo ich rozhodnutie. A výkony a rozhodnutia ovyplvňujú či uspejeme alebo nie.

Uvedené informácie sú len zlomkom poznatkov, ktoré je možné na teoretickej úrovni získať. Ale ako z napísaného vyplýva, EQ je skôr o tom skutočnom, zažiatom, než o tom počutom a predstavovanom. EQ sa dá rozvíjať. Buď individuálnym koučingom alebo v rámci tréningových workshopov.

Ak vás zaujímajú videá s manažérskou problematikou, môžete sa pozrieť na tieto video príspevky:

Páčil sa vám článok/podcast/video?

Prihláste sa do nášho newslettra a nič vám neujde: )  A navyše získavate aj super bonus v podobe free ebooku o firemnom vzdelávaní.