Delegovanie

Delegovanie patrí medzi základné manažérske nástroje. Veľmi často je to ale tak, že manažér delegovanie z rozličných dôvodov nepoužíva. Či už je to presvedčenie že si všetko urobí sám, alebo je to nedôvera voči podriadeným, prípadne čokoľvek iné, to všetko mu zabraňuje naplno využiť potenciál delegovania.

Na tomto krátkom, 3 hodinovom workshope sa dozviete:

  • Čo je delegovanie a prečo je dôležité
  • Miesto delegovania medzi ostatnými manažérskymi nástrojmi.
  • Základné princípy delegovania
  • Aké úlohy by sa mali delegovať
  • Kto je vhodný na to aby mu bolo delegované
  • Riziká delegovanie