Samotné slovo coach má v angličtine niekoľko významov. Jeden z nich je napr. koč., prípadne v dnešnej dobe autobus. Ďalším významom tohoto slova je tréner. To nám aj poukazuje na to, že samotný pojem pochádza z oblasti športu. Tréner bol niekto, kto sa snažil pomôcť svojím zverencom aby dosiahli úspech, aby vyhrali v súťaži, aby sa umiestnili na prvých miestach, skrátka, aby vyhrali. Ak by sme však chceli slovo „trénovanie“ použiť na proces, ktorý sa odohráva v koučingu, nebolo by to presné. V koučingu ide predovšetkým o podporu, facilitáciu a pomoc. V koučingu sa netrénuje. Neukazujeme nášmu klientovi čo má ako robiť, prečo to má robiť a pod. Skôr mu podávame pomocnú ruku aby svoj problém zvládol sám. Takže síce slovníkovým význam slova coaching by bolo trénovanie, ale keďže toto slovo nepopisuje presne, čo sa v koučingu odohráva, neprekladáme ho a používame ho v pôvodnej forme.