• Prezentácia  a prezentovanie je špecifickým komunikačným prejavom z jasne určeným cieľom, formou a obsahom.
 • Majte jasno v tom čo chcete povedať. Vnútorne si tento cieľ naformulujte, aby ste boli schopní odpovedať na otázku „Čo chceš svojou prezentáciou dosiahnuť? Aký výstup očakávaš? Čo sa má stať po prezentácii? Čo chceš aby tvoji poslucháči vedeli? Toto všetko na začiatku povedzte aj poslucháčom, prípadne si to pred prezentáciou napíšte na flipchart
 • Štruktúrujte svoj prejav. Vytvárajte jasné hranice hovoreného tak, ako by ste v texte členili text do odstavov. Ľudská myseľ je závislá na vytváraní štruktúry, preto ju doprajte aj svojim poslucháčom. Za každým blokom urobte krátke zhrnutie. Nové odstavce sprevádzajte nadpismi na flipchart.
 • Artikulujte jasne a zrozumiteľne. Zo stúpajúcou obtiažnosťou témy spomaľujte tempo. Sledujte výraz tvárí poslucháčov aby si ste videli čo vám rozumejú. Dávajte kontrolné otázky.
 • Nielen slovami sa prezentuje. Poslucháči viac vnímajú to ako hovoríte a ako sa pri tom tvárite, než to čo hovoríte
 • Nebojte sa gestikulovať a pohybovať v priestore, vaša prezentácia bude pôsobiť dynamicky. Existuje priama úmernosť medzi veľkosťou priestoru a veľkosťou gest. Čím väčší priestor, tým si môžete dovoliť väčšie gesta.
 • Aj statická pozícia má svoju dôležitosť, zastavte sa uprostred priestoru vtedy keď chcete povedať níečo dôležité a chcete aby vás poslucháči vnímali. Všímajte si ako stojíte, aká je vaša telesná pozícia, všímajte si či nie ste napätý v ramenách, tvári. Napätie v tele spôsobuje napätie v hlase.
 • Udržiavajte si očný kontakt. Kĺzajte sprava doľava, aby ste obsiahli celé publikum. Ak je poslucháčov veľa, nájdite si niekoho, komu budete prezentovať akoby osobne. Toto urobte aj v prípade, že máte trému, alebo sa vám zdá že publikum nespolupracuje.
 • Nikdy nerozprávajte chrbtom k publiku, pokiaľ to nemá určitý účel. Napr. vysvetľujete, čo by prezentátor nemal robiť.
 • Buďte profesionálom. O tom, čo prezentujete sa snažte dozvedieť čo najviac. Pokiaľ svoju tému perfektne ovládate, nebudete mať trému.
 • Praktikujte, cvičte a skúšajte. Nahrávajte si svoje prezentácie na magnetofón a analyzujte ich, alebo ich dajte vypočuť niekomu nezaujatému- niekomu kto vám dá pozitívnu spätnú väzbu.
 • Sledujte aj iných prezentátorov (moderátorov, politikov, zoberte si z ich prejavu to dobré, všímajte si čoho by ste sa mali vyvarovať.
 • Naučte sa zhlboka dýchať.
 • Predstavte si že prezentujete len jednému človeku, akoby sedel pred vami na káve a vy mi chcete niečo povedať.
 • Priznajte sa že máte trému. Stanete sa ľudskejšími a vaši poslucháči vás budú mať radi.

A na záver čoho by ste sa mali vyvarovať?

 • Hovorenie do flipchartu
 • Neudržiavanie očného kontaktu
 • Neúčelné držanie ceruzky, fixky alebo akéhokoľvek iného predmetu
 • Slovná vata (ehm, že, predsa…)
 • Kývanie celého tela
 • Poťahovanie za kravatu
 • Cvakanie prepisovačkou
 • Ruky vo vreckách

 

Páčil sa vám článok/podcast/video?

Prihláste sa do nášho newslettra a nič vám neujde: )  A navyše získavate aj super bonus v podobe free ebooku o firemnom vzdelávaní.