Manažér vs kolega

Manažér vs kolega

Manažér vs. kolega. Včera ste boli kolega, dnes ste už manažér. V tíme sa tým možno zmenilo mnoho. Máte iné povinnosti. Podpisujete kolegom dovolenky. Prinznávate alebo strhávate odmeny. Ako manažéra vás možno nebudú mať veľmi radi. Viete si s tým poradiť? Nie je to...