Manažér vs kolega

Manažér vs kolega

https://www.youtube.com/watch?v=90JuryME9hE&feature=youtu.beManažér vs. kolega. Včera ste boli kolega, dnes ste už manažér. V tíme sa tým možno zmenilo mnoho. Máte iné povinnosti. Podpisujete kolegom dovolenky. Prinznávate alebo strhávate odmeny. Ako manažéra vás...