Ak si chcete vyskúšať svoje prezentačné zručnosti, skúste navštíviť otvorenú skupinu Creativity pool.