Úvod a jadro v prezentácii tvoria okamihy, ktoré vašim poslucháčom najviac ostanú v pamäti. Preto je veľmi dôležité aby tieto dva okamihy boli naozaj nezabudnuteľné. Existuje niekoľko možných spôsobov ako prezentáciu začať. Pozrieme sa teda, ktoré to sú.