Keď sa tak zamyslím nad týmto obrázkom, musím povedať, že nech to znie akokoľvek absurdne-verte alebo nie, ale takto to naozaj občas v slovenských firmách vyzerá. A viete čo je na tom najzáhadnejšie? Napriek tomu všetkému slovenská ekonomika prosperuje??? Ako je to možné? Pri takomto štýle riadenia?:)

Zdroj: Bratislavčanka 5/2008