Výsledky koučingu sa nám podarí dobre odhadnúť vtedy, keď sa veľmi podrobne budeme venovať otázkam: čo bude koučing riešiť, prečo sme sa rozhodli pre koučing, akých ľudí chcem koučovať, v akom rozsahu, ako dlho, aké iné nástroje než koučing budú pre rozvoj ľudí použité, nakoľko presne a precízne sme schopný definovať parametre, ktoré chceme aby koučing zmenil? To všetko a ešte viac sú otázky, ktoré si musíme položiť predtým, než budeme schopní odhadnúť aký prínos bude koučing pre nás mať. Koučing nie je exaktný a matematický proces, kde by sme vedeli veľmi presne povedať, čo bude jeho výsledkom.
S odhadovaním výsledkov to je trochu podobné ako keď sa učiteľ snaží na začiatku roka odhadnúť, kde na konci roka budú jeho žiaci. Koučing je na tom síce predsa len o niečo lepšie, ale stopercentné je koučingu máločo.
Niektoré oblasti, a to vieme zo skúsenosti, sa nám však určite zlepšia, a to sa dá odhadnúť.Jedná sa napr. o pocit zamestnancov, že sa firma o nich stará, pokiaľ hovoríme o internom koučingu. Väčšinou sa taktiež ľudia po ukončení koučingového sedenia cítia pochopení, bol im venovaný čas a pozornosť, čo zvyšuje ich celkovú spokojnosť v práci. Samozrejme dôležitým faktorom je aj osobnosť kouča, ktorá rozhodujúcim dielom prispieva k vyššie uvedeným výsledkom.