Dobrý manažér nemanipuluje svojimi podriadenými. Mohlo by sa to nepríjemne prejaviť na celkovej pohode na pracovisku. Ale rozoznáte, kedy „už” ide o manipuláciu a kedy „len” o motiváciu?

Skúste sa na chvíľu trochu hlbšie zamyslieť nad tým, prečo vás motivácia zaujíma. Ak budete v sebe pátrať naozaj poctivo, možno niektorí z vás zistia, že za touto snahou je jednoducho nájdenie nejakého „tajomného“ postupu, ktorý prinúti druhých robiť to, čo práve potrebujete. To však už nie je motivácia, ale skôr manipulácia.

Celý článok nájdete tu.