Ako nastaviť vzdelávací systém vo firme

 

Mať firmu, kde neexistuje žiadne vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, je spoľahlivým spôsobom ako sa pripraviť o zásadnú konkurenčnú výhodu. Veľké firmy si veľmi výrazne uvedomujú, že len vzdelaní zamestnanci sa budú vyznať, budú vedieť prinášať inovatívne myšlienky a názory, ktoré v konečnom dôsledku povedú k novým produktom alebo službám.

Pozývame vás na workshop kde vám predstavíme kompletný koncept budovania  a nastavovania vzdelávania vo firme. Vaším lektorom bude PaedDr. Martin Prodaj, ktorý sa podieľal na nastavovaní konceptu vzdelávania v takých spoločnostiach ako napr. Poštová banka, O2 Telefonica  alebo NN životná poisťovna,rovnako však pomáhal aj malým a stredným firmám.

 

 

Obsah workshopu

 • Východzie parametre  vzdelávacieho systému
 • Hodnoty a ciele firmy a ich dopad na vzdelávanie
 • Prepojenie vzdelávania a výkonnosti firmy
 • Kľúčové kompetencie ktoré treba rozvíjať
 • Napojenie vzdelávania na ostatné firemné procesy
 • Kompetenčná matica ako odrazový mostík nastavovania vzdelávania
 • Prostriedkom k čomu je vzdelávanie?
 • Definovanie cieľov rozvoja  a vzdelávania
 • Definovanie nástrojov vzdelávania
 • Časový plán vzdelávania
 • Vyhodnotenie rozvojového procesu
 • Follow up aktivity každého vzdelávania

 

Kedy?

Termíny verejných kurzov nájdete na titulnej stránke nášho webu. V prípade, že chcete individuálny termín (jednotlivec) alebo je vás viac (firemný tréning) napíšte nám a vyjdeme vám v ústrety.

Ak chcete byť pravidelne informovaný o našich kurzoch, nezabudnite sa prihlásiť do nášho newslttra alebo sledujte našu fb stránku.

 

Kto?

Najčastejšie naše školenia realizuje PaedDr.Martin Prodaj, jeho profil si môžete pozrieť v sekcii Lektorský tím.