Koučingové sedenie má svoju štruktúru a postupnosť. V tomto príspevku pomenúvam to, s čím sa klient môže stretnúť v koučingovom sedení.