Efektivita je o tom, ako sa dostať k cieľu s vynaložením minimálnej energie. Niekedy nám energia uniká práve tam, kde sa nevieme zorganizovať, prípadne tam, kde sme nedisciplinovaní. Existujú tzv. zaručené tipy, ako predsa len našu efektivitu vylepšiť. Verím, že naše tipy vám pomôžu.