Nenásilná komunikácia

Cieľ kurzu

Cieľom workshopu je predstavenie nenásilnej komunikácie na základe konceptu Marshalla B. Rosenberga.

Komu je kurz určený

Všetci tí, ktorí majú chuť spoznať a identifikovať dogmatické vzorce správania a ich vplyv na život, ktorý je do značnej miery ovplyvnený emóciami a našimi potrebami.

Obsah kurzu

  • Emócie a ich vplyv
  • Potreby (uspokojené/ neuspokojené)
  • Fázy NVC
  • Nácvik rozhovorov pomocou konceptu NVC
  • Analýza rozhovorov
  • Práca v skupinách
  • Empatia (K sebe, k svojim potrebám, k potrebám partnera..)

Čo kurzom získate?

Naučíte sa ako sa pripraviť na obchodné stretnutie, ako rýchlo odhadnúť klienta, ako sa na neho naladiť a získať si jeho dôveru. Osvojíte si schopnosť presvedčivo argumentovať a doviesť tak kontakt so zákazníkom k úspešnému koncu – uzavretiu obchodu.