Koučing

Koučing sa zvykne považovať za jeden z najeefektívnejších individuálnych nástrojov rozvoja. Jeho hlavnou výhodou je, že predmetom rozvoja sú presne tie oblasti, ktoré koučovaný považuje za kľúčové. Žiadna teória ani balast. Priamo k veci s využitím všetkých zdrojov, ktoré má koučovaný k dispozíci.

Základným formátom koučingu je jedno až dvoj hodinové sedenie, ktoré sa organizuje cca raz za 2 týždňe. To dáva koučovanému dosť času na to, aby mohol do svojej práce zapracovať to, na čo si v koučingu prišiel. Rozsah alebo dĺžku celého koučingového kontraktu si určuje sám koučovaný. Je dôležité povedať, že koučing musí byť dobrovoľnou aktivitou, inak nám neprinesie to, čo by mohol.